Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thái Lệ

Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

Hi sinh 06/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thái Lệ

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Thái Lệ, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thái Học

  Nguyên quán Yên Nghiệp - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thái Học, nguyên quán Yên Nghiệp - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 3. Liệt sĩ Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Hoàng Hoa Lệ

  Nguyên quán Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Hoa Lệ, nguyên quán Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh, sinh 1958, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...