Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thăng Long

Nguyên quán Trần Dương - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Sinh 1958

Hi sinh 12/07/1979

Cấp bậc H1 - Cơ yếu

Đơn vị Phòng Tham Mưu - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Thăng

  Nguyên quán Sơn Tiến - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Đình Thăng, nguyên quán Sơn Tiến - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 11/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thành Long

  Nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thành Long, nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thành Long

  Nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thành Long, nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lâm Thăng Long

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Lâm Thăng Long, nguyên quán Hà Nội, sinh 1959, hi sinh 14/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...