Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Bi

Nguyên quán Bình Cam - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

Đơn vị D28 đặc công

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đường 3/2, ấp 3, thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0673.827.313

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bi

  Nguyên quán Trung Lập - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bi, nguyên quán Trung Lập - Phú Xuyên - Hà Tây hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bi

  Nguyên quán Trung Lập - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bi, nguyên quán Trung Lập - Phú Xuyên - Hà Tây hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Bùi Chí Thanh

  Nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Chí Thanh, nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...