Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

Nguyên quán Vĩnh Đồng - Kim Bôi - Hòa Bình

Sinh 1943

Hi sinh 15/12/1968

Cấp bậc H3 - Ap

Đơn vị E205 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 24/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Đồng - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Đồng - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1943, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Công Bình

  Nguyên quán Tiền Hải - Nam Hà - Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Công Bình, nguyên quán Tiền Hải - Nam Hà - Nam Ninh, sinh 1944, hi sinh 27/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...