Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Đồng

Nguyên quán Hương Ninh - Như Xuân - Thanh Hóa

Sinh 1959

Hi sinh 13/02/1979

Cấp bậc B1 - CS

Đơn vị C3D4E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Chí Thanh

  Nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Chí Thanh, nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Bách

  Nguyên quán Kiến AN - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bách, nguyên quán Kiến AN - Kim Động - Hải Hưng hi sinh 20/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Bi

  Nguyên quán Bình Cam - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bi, nguyên quán Bình Cam - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...