Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Mai

Nguyên quán Phú Lai - Yên Thuỷ - Hà Nam Ninh

Hi sinh 30/3/1980

Cấp bậc H3

Đơn vị C23 - E28 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Thanh Bùi

  Nguyên quán Hồng QUỳnh - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Thanh Bùi, nguyên quán Hồng QUỳnh - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 19/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Mai Thanh Bùi

  Nguyên quán Hồng Quỳnh - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Mai Thanh Bùi, nguyên quán Hồng Quỳnh - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 19/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Mai

  Nguyên quán Phú Lai - Yên Thuỷ - Hà Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thanh Mai, nguyên quán Phú Lai - Yên Thuỷ - Hà Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 30/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Công Mai

  Nguyên quán Cảm Xa - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Công Mai, nguyên quán Cảm Xa - Bá Thước - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 10/04/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...