Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Nghị

Nguyên quán Quảng Định - Quảng Xương - Thanh Hóa

Hi sinh 21/2/1982

Đơn vị E160 - Đoàn 7704

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Nghị

  Nguyên quán Quảng Định - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thanh Nghị, nguyên quán Quảng Định - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 21/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Ngô Thanh Nghị

  Nguyên quán Trưng Trắc - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Ngô Thanh Nghị, nguyên quán Trưng Trắc - Văn Lâm - Hải Hưng, sinh 1947, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghị

  Nguyên quán Tân Trào - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghị, nguyên quán Tân Trào - Thanh Miện - Hải Hưng, sinh 1959, hi sinh 19/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Chí Thanh

  Nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Chí Thanh, nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...