Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Tuấn

Nguyên quán Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình

Sinh 1961

Hi sinh 31/3/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị E250 - F39

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán Mỹ Đức - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán Mỹ Đức - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...