Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Bắc

Nguyên quán Minh Đức - Việt Yên - Hà Bắc

Sinh 1954

Hi sinh 01/10/1973

Cấp bậc B1 - Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bắc

  Nguyên quán Văn Huê - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Bắc, nguyên quán Văn Huê - Hà Tây hi sinh 19/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bắc

  Nguyên quán Văn Huê - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Bắc, nguyên quán Văn Huê - Hà Tây hi sinh 19/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Sang

  Nguyên quán Tp Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Bùi Thế Sang, nguyên quán Tp Hồ Chí Minh hi sinh 30/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ

  Nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ, nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 14/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...