Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Sang

Nguyên quán Tp Hồ Chí Minh

Hi sinh 30/11/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Bắc

  Nguyên quán Minh Đức - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Thế Bắc, nguyên quán Minh Đức - Việt Yên - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 01/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ

  Nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ, nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 14/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Văn

  Nguyên quán Nghĩa Dung - Tư Nghĩa - v

  Liệt sĩ Bùi Thế Văn, nguyên quán Nghĩa Dung - Tư Nghĩa - v, sinh 1952, hi sinh 28/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thế

  Nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Thế, nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 19/04/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...