Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Son

Nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình

Hi sinh 5/5/1983

Cấp bậc CNQP

Đơn vị H24 - QK7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Ít

  Nguyên quán Đại Lộc - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Thị Ít, nguyên quán Đại Lộc - Quảng Nam, sinh 1924, hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thị

  Nguyên quán Kim Bôi - Kim Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thị, nguyên quán Kim Bôi - Kim Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1952, hi sinh 23/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...