Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Thành

Nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

Sinh 1960

Hi sinh 12/12/1980

Cấp bậc H2

Đơn vị C16 - E429

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Thành

  Nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thành, nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán Ph.Thắng - S.Đông - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán Ph.Thắng - S.Đông - Hà Bắc, sinh 1942, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán Hồng Nam - Tiên Lữ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán Hồng Nam - Tiên Lữ - Hải Hưng, sinh 1953, hi sinh 27/09/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán Ph.Thắng - S.Đông - Hà Bắc - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán Ph.Thắng - S.Đông - Hà Bắc - Hà Bắc, sinh 1942, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...