Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Ích

Nguyên quán Bình Nghị - Bình Lục - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 28/4/1972

Cấp bậc Ap

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Ích

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ích, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1942, hi sinh 24/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hà Văn Ích

  Nguyên quán Đông Khê - Vi C - Nghĩa Lộ

  Liệt sĩ Hà Văn Ích, nguyên quán Đông Khê - Vi C - Nghĩa Lộ, sinh 1942, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ích

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ích, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Ích Quy

  Nguyên quán Là Ngân - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Ích Quy, nguyên quán Là Ngân - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1940, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...