Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

Hi sinh 16/12/1977

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

  Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lâm Trung Hiếu

  Nguyên quán Hải Phúc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Lâm Trung Hiếu, nguyên quán Hải Phúc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Trực

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Trung Trực, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...