Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Trực

Nguyên quán Thanh Hóa

Sinh 1952

Hi sinh 8/3/1968

Cấp bậc Đội viên

Đơn vị Biệt động Phước Long

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

  Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Trung Vững

  Nguyên quán Xuân Chúx - Kim Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Trung Vững, nguyên quán Xuân Chúx - Kim Thi - Hải Hưng, sinh 1955, hi sinh 23/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

  Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...