Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Vững

Nguyên quán Xuân Chúx - Kim Thi - Hải Hưng

Sinh 1955

Hi sinh 23/6/1979

Cấp bậc Bp

Đơn vị E812 - F309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trung Vững

  Nguyên quán Xuân Chúc - Kim Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Trung Vững, nguyên quán Xuân Chúc - Kim Thi - Hải Hưng, sinh 1955, hi sinh 23/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

  Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Trực

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Trung Trực, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...