Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trường Xuân

Nguyên quán Hoàng Long - Hà Nam Ninh

Đơn vị D3 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
249 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 862 043

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Trường

  Nguyên quán Hào Tráng - Đà Bắc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Trường, nguyên quán Hào Tráng - Đà Bắc - Hà Sơn Bình, sinh 1955, hi sinh 18/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đinh Xuân Trường

  Nguyên quán Cẩm Châu - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đinh Xuân Trường, nguyên quán Cẩm Châu - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 12/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán Thái Hòa - Tam Đảo - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán Thái Hòa - Tam Đảo - Vĩnh Phú, sinh 1959, hi sinh 07/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lâm Xuân Trường

  Nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Lâm Xuân Trường, nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1951, hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...