Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bằng

Nguyên quán Lùng Vân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

Đơn vị E286 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đường 3/2, ấp 3, thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0673.827.313

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bằng Văn Thơ

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - ag7/4/68

  Liệt sĩ Bằng Văn Thơ, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - ag7/4/68 hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Bằng

  Nguyên quán Kha Chung - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Đinh Văn Bằng, nguyên quán Kha Chung - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1937, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Bằng

  Nguyên quán Quang Trung - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đoàn Văn Bằng, nguyên quán Quang Trung - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 8/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng

  Nguyên quán Đông Lâm - Sông Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng, nguyên quán Đông Lâm - Sông Thao - Vĩnh Phú, sinh 1954, hi sinh 10/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...