Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Băng

Nguyên quán Duyên Hải - Duyên Hà - Thái Bình

Sinh 1950

Hi sinh 23/5/1971

Cấp bậc H1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Băng

  Nguyên quán Duyên Hải - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Băng, nguyên quán Duyên Hải - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Băng

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hồ Văn Băng, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 19/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Băng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Băng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Băng

  Nguyên quán Vinh Quang - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Băng, nguyên quán Vinh Quang - Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 27/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...