Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bé

Nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang

Hi sinh 18/11/1961

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bé

  Nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Bé, nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 18/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Cao Văn Bé

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Cao Văn Bé, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...