Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bình

Nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng

Sinh 1954

Hi sinh 12/11/1982

Đơn vị D59 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội, sinh 1954, hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 25/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 12/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...