Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bình

Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hóa

Sinh 1958

Hi sinh 25/03/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C3 - D7 - E64

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 12/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội, sinh 1954, hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán Thuỷ Lợi - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 12/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Bình Hiệp, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...