Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bông

Nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Hưng

Sinh 1951

Hi sinh 6/11/1970

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 6/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Văn Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán Nhơn Phú - Anh Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán Nhơn Phú - Anh Nhơn - Bình Định, sinh 1961, hi sinh 13/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bông

  Nguyên quán Lộc Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé

  Liệt sĩ Bùi Văn Bông, nguyên quán Lộc Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé, sinh 1957, hi sinh 12/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...