Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cần

Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

Sinh 1955

Hi sinh 21/12/1977

Cấp bậc B1 - CS

Đơn vị E66 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Ninh Giang - Kiến Quốc - Hải Hung

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Ninh Giang - Kiến Quốc - Hải Hung, sinh 1934, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Cần

  Nguyên quán Thái Thạch - Hùng Sơn - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đinh Văn Cần, nguyên quán Thái Thạch - Hùng Sơn - Thanh Miện - Hải Hưng hi sinh 17/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cần

  Nguyên quán Hoàng Thịnh - Hoàng Hoá - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Văn Cần, nguyên quán Hoàng Thịnh - Hoàng Hoá - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán Phố Hàng Dương - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán Phố Hàng Dương - Hà Nội hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...