Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cần

Nguyên quán Ninh Giang - Kiến Quốc - Hải Hung

Sinh 1934

Hi sinh 19/6/1972

Cấp bậc H3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 21/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Cần

  Nguyên quán Thái Thạch - Hùng Sơn - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đinh Văn Cần, nguyên quán Thái Thạch - Hùng Sơn - Thanh Miện - Hải Hưng hi sinh 17/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cần

  Nguyên quán Hoàng Thịnh - Hoàng Hoá - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Văn Cần, nguyên quán Hoàng Thịnh - Hoàng Hoá - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán Phố Hàng Dương - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán Phố Hàng Dương - Hà Nội hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...