Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cẩm

Sinh 1955

Hi sinh 26/5/1978

Cấp bậc H1

Đơn vị F7 - QĐ4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm (Cản)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Cẩm (Cản), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Cẩm

  Nguyên quán Cần Đăng - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Hồ Văn Cẩm, nguyên quán Cần Đăng - Châu Thành - An Giang hi sinh 19/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Mạc Văn Cẩm

  Nguyên quán Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Mạc Văn Cẩm, nguyên quán Nhân Huệ - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 20/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...