Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cát

Nguyên quán Minh Hưng - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1958

Hi sinh 02/02/1979

Cấp bậc H3 - Bp

Đơn vị C8 - D8 - E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cát Văn

  Nguyên quán Nhân Thắng - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Cát Văn Dư, nguyên quán Nhân Thắng - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1956, hi sinh 25/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Dương Văn Cát

  Nguyên quán Khánh Dương - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Dương Văn Cát, nguyên quán Khánh Dương - Tam Điệp - Hà Nam Ninh, sinh 1958, hi sinh 23/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Cát

  Nguyên quán Thanh Quang - Thanh Bình - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cát, nguyên quán Thanh Quang - Thanh Bình - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 23/ - - /1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cát

  Nguyên quán Tô Lễ - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lê Văn Cát, nguyên quán Tô Lễ - Tam Nông - Vĩnh Phú hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...