Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chân

Nguyên quán Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội

Sinh 1954

Hi sinh 2/5/1974

Cấp bậc B1

Đơn vị C1 - D1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chân

  Nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Chân, nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Chân

  Nguyên quán Bình Thi - Bình Sơn - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Đinh Văn Chân, nguyên quán Bình Thi - Bình Sơn - Quảng Ngãi hi sinh 30/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Chân

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chân, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1946, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Chân

  Nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Văn Chân, nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 08/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...