Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chính (Mộ TT)

Nguyên quán Cà Mau

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chính

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Chính, nguyên quán Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chính

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Chính, nguyên quán Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Khắc Chính

  Nguyên quán Gia Sơn - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Khắc Chính, nguyên quán Gia Sơn - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 26/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Khắc Chính

  Nguyên quán Gia Sơn - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Khắc Chính, nguyên quán Gia Sơn - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 26/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...