Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Có

Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam Ninh

Sinh 1937

Hi sinh 25/4/1963

Cấp bậc At

Đơn vị C270

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Có

  Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Có, nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1937, hi sinh 25/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Có

  Nguyên quán Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Có, nguyên quán Phú Hiệp - Phú Tân - An Giang hi sinh 02/04/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Có

  Nguyên quán Hữu Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Có, nguyên quán Hữu Thạnh - Long An, sinh 1948, hi sinh 15/05/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Có

  Nguyên quán Hòa Phát - Hòa Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Có, nguyên quán Hòa Phát - Hòa Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh 1959, hi sinh 1/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...