Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Cường

Nguyên quán Thanh Minh - Thạch Thành - Thanh Hóa

Sinh 1958

Hi sinh 05/08/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C5 - D8 - E64

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Cường

  Nguyên quán Số 10 - ngõ 119 - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đình Cường, nguyên quán Số 10 - ngõ 119 - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1955, hi sinh 22/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Huy Cường

  Nguyên quán Kim Môn - Hải Hung

  Liệt sĩ Bùi Huy Cường, nguyên quán Kim Môn - Hải Hung, sinh 1954, hi sinh 3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Khánh Cường

  Nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Khánh Cường, nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1929, hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Cường

  Nguyên quán Thành Hội - Tân lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cường, nguyên quán Thành Hội - Tân lạc - Hà Sơn Bình hi sinh 08/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...