Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đào

Nguyên quán Thanh Bình - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

Sinh 1959

Hi sinh 13/3/1981

Cấp bậc H2

Đơn vị D1 - E271

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đào

  Nguyên quán Thanh Bình - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Đào, nguyên quán Thanh Bình - Hoàng Long - Hà Nam Ninh, sinh 1959, hi sinh 13/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đào Nghĩa Văn

  Nguyên quán Nghĩa Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đào Nghĩa Văn, nguyên quán Nghĩa Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1956, hi sinh 12/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đào Văn Bảy

  Nguyên quán Phú Thành - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Đào Văn Bảy, nguyên quán Phú Thành - Phú Tân - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Đào Văn Bình

  Nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đào Văn Bình, nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải Hưng hi sinh 08/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...