Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đại

Nguyên quán Công Hiền - Vĩnh bảo - Hải Phòng

Sinh 1958

Hi sinh 12/02/1979

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C11 - Đ - E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Đại

  Nguyên quán Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đại, nguyên quán Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình, sinh 1946, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Đại

  Nguyên quán Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Văn Đại, nguyên quán Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 22/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đại

  Nguyên quán Quảng Thọ - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Văn Đại, nguyên quán Quảng Thọ - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1960, hi sinh 15/5/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán Tam Hồng - Yên Lãm - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán Tam Hồng - Yên Lãm - Vĩnh Phú hi sinh 08/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...