Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Định

Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Hưng

Sinh 1954

Hi sinh 19/4/1974

Cấp bậc Cs

Đơn vị H17

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 19/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Định

  Nguyên quán Khu tập thể nhà máy pin - Văn Điển - Hà Nội

  Liệt sĩ Đặng Văn Định, nguyên quán Khu tập thể nhà máy pin - Văn Điển - Hà Nội, sinh 1959, hi sinh 16/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Định Văn Biên

  Nguyên quán Lung Vân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Định Văn Biên, nguyên quán Lung Vân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 23/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Định

  Nguyên quán Phân Mễ - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đinh Văn Định, nguyên quán Phân Mễ - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1940, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...