Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Diệu

Nguyên quán Nam Cường - Tiền Hải - Thái Bình

Sinh 1959

Hi sinh 20/04/1979

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C7 - D2 - E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Diệu

  Nguyên quán Tam Hoa - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Bùi Văn Diệu, nguyên quán Tam Hoa - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 23/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Diệu

  Nguyên quán Tam Hoa - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn Diệu, nguyên quán Tam Hoa - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 23/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1932, hi sinh 09/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...