Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

Hi sinh 10/10/1978

Đơn vị E1 - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Đồng

  Nguyên quán Hương Ninh - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thanh Đồng, nguyên quán Hương Ninh - Như Xuân - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đồng Văn Bộ

  Nguyên quán Vinh Quang - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đồng Văn Bộ, nguyên quán Vinh Quang - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1951, hi sinh 20/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đồng Văn Cảnh

  Nguyên quán Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đồng Văn Cảnh, nguyên quán Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1963, hi sinh 28/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Cừ

  Nguyên quán Trung Sơn - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đồng Văn Cừ, nguyên quán Trung Sơn - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Hà Bắc, sinh 1958, hi sinh 24/06/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...