Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

Nguyên quán Khu Hồng Phong - Thị xã Thái Bình

Hi sinh 16/03/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C8 - D5 - E165

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Dũng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Đặng Văn Dũng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 11/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Dũng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Đặng Văn Dũng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 18/04/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...