Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dụng

Nguyên quán Liên Vũ - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

Sinh 1952

Hi sinh 06/08/1978

Cấp bậc H3 - - Bp

Đơn vị C2D25F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng

  Nguyên quán Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, nguyên quán Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng

  Nguyên quán Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, nguyên quán Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Dụng

  Nguyên quán Gia Hòa - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Trọng Dụng, nguyên quán Gia Hòa - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Dụng

  Nguyên quán Gia Hòa - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Trọng Dụng, nguyên quán Gia Hòa - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...