Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đức

Nguyên quán Thạch Công - Thạch Thành - Thanh Hoá

Hi sinh 6/4/1974

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Doãn Đức

  Nguyên quán Hùng Quang - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Doãn Đức, nguyên quán Hùng Quang - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Bản

  Nguyên quán An Xá - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Bản, nguyên quán An Xá - Kim Bôi - Hà Sơn Bình, sinh 1958, hi sinh 24/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Bệnh

  Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Đức Bệnh, nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 24/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Bình

  Nguyên quán Yên Xà - Ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Đức Bình, nguyên quán Yên Xà - Ý Yên - Nam Hà, sinh 1950, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...