Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

Nguyên quán Chu Sỹ - Phù Tiên - Hải Hưng

Sinh 1939

Hi sinh 17/10/1979

Đơn vị E bộ E690

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

  Nguyên quán Chu Sỹ - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Giáo, nguyên quán Chu Sỹ - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1939, hi sinh 17/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Dương Văn Giáo

  Nguyên quán Hoà Sơn - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Dương Văn Giáo, nguyên quán Hoà Sơn - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Giáo

  Nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Ngô Văn Giáo, nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 18/08/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...