Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giáp

Nguyên quán Cẩm Phú - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Sinh 1948

Hi sinh 23/10/1969

Cấp bậc H2 - Ap

Đơn vị K3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Giáp Văn Chiến

  Nguyên quán Cao Xá - Tân yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Giáp Văn Chiến, nguyên quán Cao Xá - Tân yên - Hà Bắc, sinh 1957, hi sinh 16/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Giáp Văn Đắp

  Nguyên quán Việt Yên - Tân Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Giáp Văn Đắp, nguyên quán Việt Yên - Tân Yên - Bắc Thái, sinh 1954, hi sinh 15/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Giáp Văn Tiên

  Nguyên quán Yên SƠn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Giáp Văn Tiên, nguyên quán Yên SƠn - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1961, hi sinh 27/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán Vĩnh Bảo - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...