Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hằng

Nguyên quán Thuận Yên - Hà Tiên - Kiên Giang

Hi sinh 01/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hằng

  Nguyên quán Thuận Yên - Hà Tiên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hằng, nguyên quán Thuận Yên - Hà Tiên - An Giang hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Hằng

  Nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Ngô Văn Hằng, nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang hi sinh 07/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hằng

  Nguyên quán Mỹ Xuyên - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hằng, nguyên quán Mỹ Xuyên - Long Xuyên - An Giang hi sinh 05/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Hằng

  Nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Ngô Văn Hằng, nguyên quán Long Điền - Chợ Mới - An Giang hi sinh 7/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...