Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hay

Nguyên quán Thương Cóc - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

Sinh 1955

Hi sinh 02/09/1979

Cấp bậc U0 - Bt

Đơn vị C11 - D3 - E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Hay

  Nguyên quán Yên Sơn - Yên Lục - Hà Bắc

  Liệt sĩ Dương Văn Hay, nguyên quán Yên Sơn - Yên Lục - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hay

  Nguyên quán Phú Khánh - Yên Lập - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hay, nguyên quán Phú Khánh - Yên Lập - Vĩnh Phú, sinh 1945, hi sinh 25 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ LÊ VĂN HAY

  Nguyên quán Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ LÊ VĂN HAY, nguyên quán Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1937, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Lò Văn Hay

  Nguyên quán Phù Nham - Văn Chấn - Hi Sơn - Lào Cai

  Liệt sĩ Lò Văn Hay, nguyên quán Phù Nham - Văn Chấn - Hi Sơn - Lào Cai, sinh 1945, hi sinh 10/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...