Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

Sinh 1958

Hi sinh 01/08/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C9 - D6 - E52

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiển

  Nguyên quán Kiến Thành - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiển, nguyên quán Kiến Thành - Chợ Mới - An Giang hi sinh 01/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Hiển

  Nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Ngô Văn Hiển, nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 25/03/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 12/04/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán Nam Thái Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán Nam Thái Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang hi sinh 29/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...