Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 13/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 17/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 17/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán Đức Bùi - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán Đức Bùi - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 28/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán Thái học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán Thái học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...