Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình

Sinh 1960

Hi sinh 17/3/1981

Cấp bậc H1

Đơn vị C3 - D416 - E8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 17/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán Đức Bùi - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán Đức Bùi - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 28/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán Thái học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán Thái học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...