Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

Nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang

Hi sinh 01/01/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

  Nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồng, nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Hồng Hải

  Nguyên quán Vĩnh Long

  Liệt sĩ Bùi Hồng Hải, nguyên quán Vĩnh Long hi sinh 08/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Hồng Khanh

  Nguyên quán Đại Hợp - Kiến Thuỵ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Khanh, nguyên quán Đại Hợp - Kiến Thuỵ, sinh 1938, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Hồng

  Nguyên quán Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Huy Hồng, nguyên quán Nghệ Tĩnh, sinh 1956, hi sinh 24/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...