Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

Nguyên quán Hậu Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

Sinh 1959

Hi sinh 25/09/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C8 - D5 - E2 - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Hợi

  Nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Chu Văn Hợi, nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1936, hi sinh 1/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đào Văn Hợi

  Nguyên quán Quỳnh Lâm - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đào Văn Hợi, nguyên quán Quỳnh Lâm - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1958, hi sinh 21/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hợi

  Nguyên quán Xuân Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đinh Văn Hợi, nguyên quán Xuân Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Hà Văn Hợi

  Nguyên quán Thọ Xương - Bắc Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hà Văn Hợi, nguyên quán Thọ Xương - Bắc Giang - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 19/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...