Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

Nguyên quán Đông Hòa - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 02/11/1979

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị D4 - E2 - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Quang Trung - Kỳ Bá - Thị xã Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Quang Trung - Kỳ Bá - Thị xã Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Phi Hùng

  Nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Phi Hùng, nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 20/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...