Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

Nguyên quán Xuân Khang - Như Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1963

Hi sinh 19/9/1984

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Huệ

  Nguyên quán Nam Dương - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Đặng Văn Huệ, nguyên quán Nam Dương - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1954, hi sinh 23/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê văn Huệ

  Nguyên quán Phú An - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Lê văn Huệ, nguyên quán Phú An - Phú Tân - An Giang hi sinh 27/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán XN Gạch ngói Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán XN Gạch ngói Thanh Hoá hi sinh 17/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...